janu­a­ri
3._smug_artscape_2017-07-28_fredrikakerberg_4240x2832

Artscape 

Under Arts­cape 2017-Värm­land eller Arts­cape 2017 White Moo­se Pro­ject som det även kal­las, del­tog tio kom­mu­ner vil­ket resul­te­ra­de till totalt 25 konst­verk varav …