Cykla Unionsleden och upplev unika bruksmiljö i Borgvik

4

Cykla Unionsleden och upplev unika bruksmiljö i Borgvik

Pris per person från:    3 750 kr
Select Date and Travelers
Hur lång:   3 Days 2 Nights
Rekommenderad ålder  Från 16 år.
Var:  Karlstad

Ge dig ut på en upp­täckts­färd med vårt pre­mi­um­cy­kelpa­ket, som star­tar från den liv­li­ga sta­den Karl­stad och föl­jer den histo­ris­ka Uni­ons­le­den till den char­mi­ga bruks­byn Borg­vik. Upp­lev en bland­ning av även­tyr, histo­ria och natur­skön­het, per­fekt kom­plet­te­rat med två nät­ters vis­tel­se på det anri­ka Hotel Kungs­kvar­nen, känt för sin väl­kom­nan­de atmo­sfär och utsök­ta mat.

Paketöversikt:

 • - Påbör­ja din resa i Karl­stad, där pre­mi­um hyr­cyklar vän­tar för att ta dig med på en oför­glöm­lig färd längs Uni­ons­le­den. Den­na natur­skö­na rutt leder dig genom fro­di­ga land­skap och lugn natur till pit­to­res­ka Borg­vik, en plats rik på indu­stri­histo­ria och omgi­ven av Vänerns stor­slag­na skön­het och dess skogar.
 • - Njut av två nät­ters vis­tel­se på Hotel Kungs­kvar­nen, en iko­nisk anlägg­ning i hjär­tat av Borg­vik. Känt för sin histo­ris­ka charm och moder­na bekväm­lig­he­ter, lovar hotel­let en vil­sam natts sömn efter dagar av utforsk­ning. Pake­tet inklu­de­rar en fler­rät­ters mid­dag var­je kväll, där du kan avnju­ta gour­me­trät­ter tilla­ga­de med loka­la ingre­di­en­ser, vil­ket åter­speg­lar regi­o­nens rika kuli­na­ris­ka traditioner.
 • - Anpas­sa ditt även­tyr med val­fria akti­vi­te­ter som väc­ker Borg­viks histo­ria och naturprakt till liv. Välj mel­lan en gui­dad tur genom Borg­viks indu­stri­hi­sto­ris­ka plat­ser, en lugn padd­lings­tur på den vid­sträck­ta Vänern, eller en vand­ring längs när­lig­gan­de leder som erbju­der and­lös utsikt och en chans att kopp­la av i naturen.

Bero­en­de på utbu­det för tra­fik för båt­bus­sar­na som­marn 2024 kan du även ta båtstu­ren mel­lan Borg­vik och Ham­marö vis­sa dagar i veckan.

Vad som ingår:

 • - Pre­mi­um elcy­kel för en bekväm och njut­bar färd från Karl­stad till Borgvik.
 • - Två nät­ters boen­de på char­mi­ga Hotel Kungs­kvar­nen, kom­plett med en fler­rät­ters mid­dag var­je kväll som visar det bäs­ta av lokal mat.
 • - Val­ba­ra tillägg: Gui­dad tur av Borg­viks industri­arv, kajak­padd­ling på Vänern, eller vand­ring på omgi­van­de leder. Upp­lev hög­klas­sis­ka konstut­ställ­ning på Sli­pe­ri­et.

Upp­lev Uni­ons­le­den med stil:
Vårt pre­mi­um­cy­kelpa­ket är utfor­mat för dem som söker att kom­bi­ne­ra även­tyr med kul­tu­rel­la och gast­ro­no­mis­ka upp­le­vel­ser. Oav­sett om du cyklar genom de lug­na land­ska­pen, för­dju­par dig i Borg­viks rika histo­ria, eller nju­ter av utom­hus­ak­ti­vi­te­ter, erbju­der det­ta paket ett omfat­tan­de sätt att upp­le­va Värm­lands skön­het. Boka din resa idag och ska­pa bestå­en­de min­nen i hjär­tat av Sverige.

Detta ingår

 • Cykelkarta för mobilen
 • Elcyklar med lång räckvidd
 • Gångavstånd från stationen
 • Hotell (välj rum)
 • Landsvägscykel
 • Nära till natur och skog
 • Nära till strand och bad

Boka till

 • Entré biljetter

Här bor du

Got a Question?

 • Varmland by bike är ett projekt som drivs av Bulten Bike. Specialist för premiumcyklar. Vi hyr ut och driver webbsidan varmlandbybike.se där du kan hitta information om cykelleder, cykelturer och besöksmål som är enkelt att nå med cykel.
 • 054-20 33 009
 • hyra@varmlandbybike.se
Shopping Basket