Konferens på cykel — Kickoff & Team building

Karlstad
1

Konferens på cykel — Kickoff & Team building

Date Expired !

Hur lång:   3 Days
Antal personer:   15
Var:  Karlstad

Kick­star­ta ditt team eller kom­man­de pro­jekt med en enkel och min­nesvärd kon­fe­rens­re­sa i cykel­vän­li­ga Karl­stad. Vårt sto­ra utbud av hotell och cyklar gör det enkelt för dig att skräd­dar­sy resan efter dina behov.

Välj mel­lan att ha cyk­ling som huvud­ak­ti­vi­tet under kon­fe­rens­re­san eller som en avkopp­lan­de akti­vi­tet efter kon­fe­rens­pas­sen. Upp­täck vack­ra Karl­stads mel­lan Kla­räl­ven och Vänern eller cyklar lite mer utma­nan­de ter­räng med hjälp av våra erfar­na gui­der. För­u­tom cyk­ling erbju­der vi ock­så team­bildan­de akti­vi­te­ter, gemen­sam mat­lag­ning eller för­bo­ka­de paket för mat och boende.

Så om du söker en enkel kom­mu­ni­ka­tion, ett stort utbud av hotell och cyklar, och en aktiv kon­fe­rens­re­sa, boka nu och ge ditt team en min­nesvärd och pro­duk­tiv kick-off!

Got a Question?

  • Varmland by bike är ett projekt som drivs av Bulten Bike. Specialist för premiumcyklar. Vi hyr ut och driver webbsidan varmlandbybike.se där du kan hitta information om cykelleder, cykelturer och besöksmål som är enkelt att nå med cykel.
  • 054 20 33 009
  • hej@varmlandbybike.se
Shopping Basket