Utforska Klarälvsbanan — En naturskön cykelresa längs en gammal banvall

3

Utforska Klarälvsbanan — En naturskön cykelresa längs en gammal banvall

Pris per person från:    3 250 kr
Select Date and Travelers
Hur lång:   2 Days 1 Night
Rekommenderad ålder  Från 15 år
Var:  Karlstad

Ge dig ut på ett min­nesvärt cyke­lä­ven­tyr längs Kla­rälvs­ba­nan, en unik 90 kilo­me­ter lång, asfal­te­rad och bil­fri cykel­led som föl­jer en gam­mal ban­vall från Karl­stad till Udde­holm. Den­na tur erbju­der en fasci­ne­ran­de resa från ett öppet jord­bruks­land­skap i söder till en lum­mig och vän­lig skog i norr, och pre­sen­te­rar Värm­lands natur­li­ga skön­het i all dess prakt.

Alter­na­tiv 1: Från Karl­stad till Råda och tillbaka

Påbör­ja din resa med en pre­mi­um elcy­kel från Karl­stad, där du kom­mer att gli­da genom vari­e­ran­de land­skap längs Kla­rälvs­ba­nan. Den­na asfal­te­ra­de och bil­fria väg tar dig genom idyl­lis­ka jord­bruks­mar­ker och in i hjär­tat av Värm­lands sko­gar. Efter en dag fylld av frisk luft och vac­ker natur, över­nat­tar du i en gemyt­lig stu­ga i Råda, där en närings­rik fru­kost vän­tar på dig. Fär­den till­ba­ka till Karl­stad erbju­der ytter­li­ga­re en chans att insu­pa det vack­ra land­ska­pet längs Klarälvsbanan.

Alter­na­tiv 2: Från Råda till Karlstad

Ditt även­tyr inleds med en bekväm buss­re­sa från Karl­stad till Råda, där dina vän­tan­de elcyklar tar dig på en upp­fris­kan­de tur till­ba­ka till Karl­stad. Den­na rutt längs Kla­rälvs­ba­nan ger dig möj­lig­het att upp­le­va den omväx­lan­de natu­ren i Värm­land, från lug­nan­de skogs­mil­jö­er till öpp­na fält. Efter en dag i det fria, nju­ter du av en natt i Råda med en här­lig fru­kost näs­ta mor­gon innan du påbör­jar din cykel­färd till­ba­ka till Karlstad.

Pake­tet Inkluderar:

 • - Pre­mi­um elcyklar för en behag­lig och njut­bar cykeltur.
 • - En natt i char­mig stu­ga i Råda med frukost.
 • - En unik upp­le­vel­se längs Kla­rälvs­ba­nans vari­e­ran­de landskap.
 • - Två oli­ka res­vä­gar för en anpas­sad cykelupplevelse.
 • - Möj­lig­het att star­ta och avslu­ta i Karl­stad eller Råda.

Upp­lev Kla­rälvs­ba­nan: Oav­sett om du väl­jer att star­ta i Karl­stad eller Råda, erbju­der vårt cykelpa­ket längs Kla­rälvs­ba­nan en unik möj­lig­het att upp­le­va Värm­lands natur­li­ga skön­het. Boka ditt även­tyr idag och ge dig ut på en oför­glöm­lig resa genom Sve­ri­ges hjär­ta på cykel.

Etapper

Ham­marö – Karl­stad 10 kilometer
Karl­stad – Fors­ha­ga 20 kilometer
Fors­ha­ga – Deje 10 kilometer
Deje – Ran­sä­ter 20 kilo­me­ter
Ran­sä­ter – Munk­fors 10 kilometer

Reseplan/Förslag

Klarälvsbanan

Gamla Kraftstation i Deje

Älvpromenad i Karlstad

Detta ingår

 • Cykelkarta för mobilen
 • Elcyklar med lång räckvidd
 • Gångavstånd från stationen
 • Nära till natur och skog
 • Nära till strand och bad
 • Picknick korg

Boka till

 • Hotell (välj rum)

Här bor du

Shopping Basket