Citybike

Från250 kr/ dag

Prissättning per dag VS: Standardcykel låg insteg
1 - 14 dagar : 250 kr / Day
Upphämtning
Återlämning
Antal
Såld av : VeloStore Kategori: Etikett:

Beskrivning

Vår stan­dard­cy­kel för stads­bruk är det per­fek­ta valet för pend­ling och sight­see­ing. Med en lätt och smi­dig ram, ett bekvämt sadel och enkel väx­ellå­da, kom­mer du att kun­na navi­ge­ra sta­den med lätt­het och kom­fort. Cykeln är utrus­tad med en 3 eller 7‑växlad Shi­ma­no-väx­el­sy­stem, vil­ket ger dig möj­lig­het att anpas­sa din has­tig­het efter ter­räng­en. Plus, den har ett juster­bart sty­re för en skräd­dar­sydd pass­form. Hyr vår stan­dard­cy­kel för stads­bruk för din näs­ta stads­re­sa och upp­lev sta­den på ett mer mil­jö­vän­ligt sätt.