316289667_213661261008130_9157614946190224008_n

Bor var du vill med cykel och mikro-caravan

Vårt cykel­släp med upp­blås­bart tält är det per­fek­ta valet för utflyk­ter och sight­see­ing med famil­jen. Med det­ta släp kan du enkelt ta med dig allt du behö­ver för en över­natt­ning i natu­ren, inklu­si­ve en upp­blås­bar sov­plats för två per­so­ner. Cykel­slä­pet är utrus­tat med en robust och håll­bar ram, samt en lätt­dri­van­de och lätt­ma­nö­vre­rad design. Det är ock­så utrus­tat med en juster­bar drag­krok för att anpas­sa sig efter din cykel. Med det­ta släp kan du och din part­ner utfors­ka natu­ren på ett mer bekvämt och flex­i­belt sätt. Boka nu och upp­lev äventyret!