UPPTÄCK VÄRMLAND

MED CYKEL

follow us on social media

you can receive the best offers on social media

Hyr cykel

Hit­ta en cykelut­hyr­ning i din när­het eller sök efter en adress. Du kan ange sökra­di­us. Välj bland fle­ra uthy­ra­re på näs­ta sidan.

MTB

Standard

Vikcykel

Familjecykel

Camper

Kla­rälvs­ba­na
0 km
Väner­le­den
100 km
Karl­stad Grand MTB Loop 
0 km
Ham­marö runt
0 km

Cykelturer

Klarälvsbanan

90 km — bilfri asfalt från Karlstad till Hagfors

Konst i Karlstad

6 km — gallerior & museer 

Se & göra

DSC_0254

Gamla Kraftstation i Deje 

Öppet­ti­der Öppet ons­dag-sön­dag Kl 11–16. Spek­ta­ku­lär indu­stri­bygg­nad från tidigt 1900-tal som nume­ra är en kul­tu­rell mötes­plats för konst och musik eller …

Batbussar

Båtbuss 

Upp­lev Karl­stad från vatt­net på en av båt­bus­sar­na som tra­fi­ke­rar älven och delar av Vänern. Timeshift 360° video 

Forskolan-Lotsen-Karlstad_1_1680x1000

Arkitekturkommun Karlstad 

Karl­stad är Årets arki­tek­tur­kom­mun 2022 och kni­per där­med förstap­lat­sen för tred­je året i rad. Utmär­kel­sen Årets arki­tek­tur­kom­mun lyf­ter fram de kom­mu­ner som ly …

I2 skogen

Guidad MTB tour 

Vår gui­da­de mountain­bi­ke-tour erbju­der en spän­nan­de och utma­nan­de upp­le­vel­se för cyke­len­tu­si­as­ter och nybör­ja­re. Led av våra erfar­na gui­der, kom­mer du att få …

Varmlands_museum1_ Erik_Martensson

Värmlands Museum 

Muse­et är inrymt i två bygg­na­der där den älds­ta bygg­des 1929, ritad av Cyr­il­lus Johans­son. Den nya­re musei­bygg­na­den blev klar 1998 och för­binds med den gamla …

cfafb61190aba24f37f2403d209bc80b

Sandgrund Lars Lerin 

Den anri­ka dans­re­stau­rang­en Sand­grund har bli­vit hem för konst­nä­ren Lars Lerins mål­ning­ar. Den popu­lä­re konst­nä­ren har fått för­fråg­ning­ar från många håll, …

3._smug_artscape_2017-07-28_fredrikakerberg_4240x2832

Artscape 

Under Arts­cape 2017-Värm­land eller Arts­cape 2017 White Moo­se Pro­ject som det även kal­las, del­tog tio kom­mu­ner vil­ket resul­te­ra­de till totalt 25 konst­verk varav …

IMG_6699.2e16d0ba.fill-1200x1024-c100

Hittaut 

  Hittaut är en gra­tis frisk­vårds­ak­ti­vi­tet där du med hjälp av kar­ta (på pap­per eller i appen) ska fin­na check­points. Det finns check­points i fyra olika …

#värmester

South America

Arizona

A won­der­ful sere­ni­ty has taken pos­ses­sion of my enti­re soul, like the­se sweet mor­nings of spring which I enjoy with my who­le heart.

When, whi­le the lovely val­ley teems with vapor around me, and the meri­di­an sun stri­kes the upper sur­fa­ce of the impe­netrab­le foli­a­ge of my trees

$600$800
demo-attachment-32-arizona-canyon-cliff-2563733

Ama­zing Experience

Berlin

Euro­pe
CULTURAL

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­piscing elit. Nunc ut effi­ci­tur ante.

Kazakhstan

Asia
CULTURAL

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­piscing elit. Nunc ut effi­ci­tur ante.

Saudi Arabia

Asia
CULTURAL

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­piscing elit. Nunc ut effi­ci­tur ante.

Hong Kong

Asia
CULTURAL

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­piscing elit. Nunc ut effi­ci­tur ante.

BRAZIL

Ame­ri­ca
CULTURAL

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­piscing elit. Nunc ut effi­ci­tur ante.

DUBAI

Asia
CULTURAL

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­piscing elit. Nunc ut effi­ci­tur ante.