Här hittar du några utvalda ställen som lämpar sig särskild för familjer med mindre barn. Ta en dopp eller tillbringa hela dagen på stranden. Eller upptäcka några lekplatser utöver det vanliga.

Badplatser

Alsters strandbad

Als­ters strand­bad är en bad­plats vid Vänern med både sand­strand och klipp­bad. Bad­plat­sen är trev­lig med en lång­grund sand­bot­ten och bryg­ga. Här finns det även en liten sand­strand omgi­ven av klip­por, och intill badet lig­ger en småbåtshamn.

  • Bryg­ga / Omkläd­nings­möj­lig­he­ter / Grill­plats / Sop­kärl / Toa­lett / När­het till café/kiosk

Bomstadbaden

Bomstad­ba­den är en barn­vän­lig bad­plats vid Vänern. Bad­plat­sen är myc­ket lång­grund och san­den är fin­kor­ning, vil­ket som­mar­tid loc­kar många barn­fa­mil­jer. Den 400 meter långa sand­stran­den gör att plat­sen bru­kar kal­las för Värm­lands riviera.

  • Omkläd­nings­möj­lig­he­ter / Grill­plats / Sop­kärl / Toa­lett / När­het till café/kiosk

Mariebergsskogens badplats

Bad­plat­sen i Marie­bergs­sko­gen lig­ger vid en av Karl­stads många Väner­vi­kar. Det är en popu­lär plats med en här­lig sand­strand i söder­läge och sto­ra gräsy­tor. När du vill ha en paus från badan­det kan du låna bol­lar och spe­la beach­vol­ley­boll, stre­et­bas­ket, bou­le och hyra klub­bor till ban­gol­fen och upp­täc­ka res­ten av parken.

Marie­bergs­sko­gens bad­plats är en del av Marie­bergs­sko­gen, Karl­stads stads­park. Bad­plat­sen har en gans­ka stor sand­strand och är omgi­ven av sto­ra gräsy­tor. Det är myc­ket väl­be­sökt och upp­skat­tat av både Karl­stads­bor och gäs­tan­de turis­ter. I kios­ken kan du hand­la glass och annat som pas­sar en dag på stran­den. När du vill ha en paus från badan­det kan du låna bol­lar och spe­la beach­vol­ley­boll, stre­et­bas­ket, bou­le och hyra klub­bor till bangolfen.

  • Toa­lett / När­het till café/kiosk

Orrholmens badplats

Orr­hol­mens bad­plats vid Vänern har sand­strand och sto­ra gräsy­tor. Här är ock­så nära till en popu­lär parklek.

  • Bryg­ga / Omkläd­nings­möj­lig­he­ter / Grill­plats / Sop­kärl / Toa­lett / När­het till café/kiosk

Skutbergets badplats

Skut­ber­get är en stor och myc­ket popu­lär bad­plats vid Vänern, med både klip­por och sand­strän­der. Delar av bad­plat­sen är till­gäng­lig­hets­an­pas­sad. Skut­ber­get lig­ger 7 kilo­me­ter väs­ter om Karl­stad cent­rum. Här finns fina klip­por, sand­strän­der och sto­ra gräsy­tor för sol­bad, spel och lek. I områ­det finns även en cam­ping och stugut­hyr­ning, lek­plat­ser, naturstig och motions­spår. Från Skut­ber­get utgår bland annat en väl­digt fin vand­rings­led till Kil. En del av Skut­ber­get är till­gäng­lig­hets­an­pas­sad med ramp ner till vatt­net, stig och grill­plats. Omkläd­nings­möj­lig­he­ter och dusch finns på Skut­ber­gets motionscentral.

  • Omkläd­nings­möj­lig­he­ter / Grill­plats / Sop­kärl / Toa­lett / När­het till café/kiosk

Örsholmsbadet

Örs­holms­ba­det vid Örs­holmstjärn är en barn­vän­lig bad­plats med sand­strän­der och sto­ra gräsy­tor. Badet består av två bad­om­rå­den som båda har sand­strand. Intill strän­der­na finns sto­ra gräsy­tor för solan­de, lek och spel.

  • Bryg­ga / Omkläd­nings­möj­lig­he­ter / Grill­plats / Sop­kärl / Toa­lett / När­het till café/kiosk

Lekplatser utöver det vanliga 

Äventyrlekplats i Museiparken

Mariebergskogen

Alster Herrgård

QR Code