Etapper

Ham­marö – Karl­stad 10 kilometer
Karl­stad – Fors­ha­ga 20 kilometer
Fors­ha­ga – Deje 10 kilometer
Deje – Ran­sä­ter 20 kilo­me­ter
Ran­sä­ter – Munk­fors 10 kilometer
Munk­fors – Hag­fors 30 kilometer
Hag­fors – Eks­hä­rad 20 kilometer
Eks­hä­rad – Stöl­let 30 kilometer
Stöl­let – Syss­le­bäck 40 kilometer

Kla­rälvs­ba­nan löper längs en 90 km asfal­te­rad och bil­fri ban­vall. Här reser du från ett öppet jord­bruks­land­skap i söder till den mör­ka och vän­li­ga sko­gen i norr.

Kla­rälvs­ba­nan sling­rar sig rakt genom den Värm­länds­ka natu­ren, från Karl­stad i söder till Hag­fors i norr. På vägen pas­se­rar du i tur och ord­ning Fors­ha­ga, Deje, Ran­sä­ter, Munk­fors, Hag­fors och Udde­holm. Kla­rälvs­ba­nan är en ned­lagd ban­vall, helt asfal­te­rad och garan­te­rat bil­fri. På Kla­rälvs­ba­nan reser du från ett öppet jord­bruks­land­skap i söder till den mör­ka och vän­li­ga sko­gen i norr.

I Udde­holm tar den asfal­te­ra­de Kla­rälvs­ba­nan slut och Kla­rälvs­le­den tar vid. Från Hag­fors och upp till Syss­le­bäck kan du föl­ja Kla­rälvs­le­den genom det Värm­länds­ka landskapet.

Vid Kla­rälvs­ba­nans söd­ra entré finns en upp­skyl­tad cykel­väg som sträc­ker sig från Kropp­kärrs­sjön till Mör­ud­den på Ham­marö. Sträc­kan är 10 km.

QR Code