Hittaut

 

Hittaut är en gra­tis frisk­vårds­ak­ti­vi­tet där du med hjälp av kar­ta (på pap­per eller i appen) ska fin­na check­points. Det finns check­points i fyra oli­ka svå­rig­hets­ni­vå­er och de är pla­ce­ra­de i stads­mil­jö, par­ker, bostads­om­rå­den och tätortsnä­ra sko­gar. Hittaut är till­gäng­ligt dyg­net runt under som­mar­halv­å­ret så du kan ge dig ut när det pas­sar dig. Du kan del­ta på egen hand eller till­sam­mans med and­ra. Välj om du vill gå, springa, cyk­la eller ta dig fram på annat sätt.

Ska­pa kon­to och bör­jar här: https://koncept.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/karlstad/

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.