Den här cykel­tu­ren pas­se­rar par­ker, strand­pro­me­na­der och när­ströv­om­rå­den. Turens mål är strand­om­rå­den som är till­gäng­li­ga för den som går och cyklar. Här och var finns fina möj­lig­he­ter att stan­na och ras­ta och kanske pro­va fiskelyckan.
QR Code