Uni­ons­le­den är 350 km lång och sträc­ker sig från Nors­ka Moss i väs­ter till Karl­stad i öster. När du cyklar Uni­ons­le­den kom­mer du att slås av det vack­ra omväx­lan­de land­ska­pet. Ena stun­den cyklar du genom byar, i näs­ta längs någon av alla våra sjö­ar. Du kom­mer cyk­la på vind­lan­de grus­vä­gar genom sko­gar och öpp­na land­skap med betan­de djur.

QR Code