Bianchi El-MTB

Från500 kr - 650 kr/ dag

Prissättning per dag BB eMTB
1 - 3 dagar : 650 kr / Day
4 - 7 dagar : 550 kr / Day
8 - 14 dagar : 500 kr / Day
Upphämtning
Återlämning
Antal

Beskrivning

Vår MTB hyr­cy­kel är det per­fek­ta valet för även­tyrs­sö­kan­de cyklis­ter. Med en robust och håll­bar ram, långa fjäd­rings­vä­gar och hög­pre­ste­ran­de däck, kom­mer du att kun­na ta dig ige­nom de tuf­fas­te ter­räng­er­na med lätt­het. Cykeln är utrus­tad med en tålig-väx­el­sy­stem, vil­ket ger dig möj­lig­het att anpas­sa din has­tig­het efter ter­räng­en. Plus, den har ett juster­bart sty­re och sadel för en skräd­dar­sydd pass­form. Hyr vår mountain­bi­ke för din näs­ta även­tyr och upp­lev natu­ren på ett helt nytt sätt.

Bian­chi e‑Jab 27.5 med Bosch Per­for­man­ce CX och Shi­ma­no Doe­re 10 väx­el. Fullfjädrat.

Bulten Bike har försäljning och service av lastcyklar, vikcyklar, specialcyklar, cykeltrailer och cykelsläp. Vi erbjuder även utbildning och konsulttjänster inom hållbara cykeltransportlösningar.