Standard cykel #6

Från250 kr/ dag

Prissättning per dag BB: Standardcykel #6
1 - 1 dagar : 250 kr / Day
Upphämtning

Beskrivning

Vår stan­dard­cy­kel för stads­bruk är det per­fek­ta valet för pend­ling och sight­see­ing. Med en lätt och smi­dig ram, ett bekvämt sadel och enkel väx­ellå­da, kom­mer du att kun­na navi­ge­ra sta­den med lätt­het och kom­fort. Cykeln är utrus­tad med 7‑växlad Shi­ma­no-väx­el­sy­stem, vil­ket ger dig möj­lig­het att anpas­sa din has­tig­het efter ter­räng­en. Cykeln har fot­broms och korg.

Bulten Bike har försäljning och service av lastcyklar, vikcyklar, specialcyklar, cykeltrailer och cykelsläp. Vi erbjuder även utbildning och konsulttjänster inom hållbara cykeltransportlösningar.